Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2015-08-27

Wstrzymanie naboru wniosków na staże w ramach Projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem 28.08.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków na staż w ramach Projektu „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE OPOCZYŃSKIM (I)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. (Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków na staże w ramach Projektu PO WER
2015-08-27

Wstrzymanie naboru wniosków na staże w ramach RPO Województwa Łodzkiego

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem 28.08.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków na staż w ramach Projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (I)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII „ Zatrudnienie”, Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy”.

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków na staże w ramach RPO Województwa Łodzkiego
2015-08-27

Wstrzymanie naboru wniosków na staże dla osob w szczeólnej sytuacji (finansowane ze środków FP)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem 28.08.2015 r. wstrzymuje nabór wniosków na staż ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu skierowanego do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Czytaj aktualność: Wstrzymanie naboru wniosków na staże dla osob w szczeólnej sytuacji (finansowane ze środków FP)
2015-08-21

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (FP-art.49)

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem 24.08.2015 roku wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia  lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu skierowanego dla osób bezrobotnych określonych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj aktualność: Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy (FP-art.49)
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP w Opocznie PUP w Opocznie - pokój 13 (I piętro) grupy do 25 osób od 2015-10-01
do 2015-12-31
Porady grupowe PUP w Opocznie PUP w Opocznie - pokój 13 (I piętro) grupy do 16 osób od 2015-10-01
do 2015-12-31
Szkolenia Powiat opoczyński Wg wniosków osób (finansowanie z programu dla osób w szczególnej sytuacji) 7 planowanych od 2015-08-11
do 2015-11-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Powiat opoczyński Wg wniosków pracodawców (finansowanie z programu dla osób w szczególnej sytuacji) 28 planowanych od 2015-08-11
do 2015-11-30
Nabory wniosków o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy Powiat Opoczyński Wg wniosków pracodawców (finansowanie z RPO) 66 planowanych od 2015-08-11
do 2015-12-31
Szkolenia Powiat Opoczyński Wg wniosków osób (finansowanie ze środków RPO) 22 planowane od 2015-07-16
do 2015-12-31
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Powiat Opoczyński Wg wniosków osób ( finansowanie ze środków RPO) 23 planowane od 2015-07-16
do 2015-12-31
Porady grupowe PUP w Opocznie PUP w Opocznie - pokój 13 (I piętro) grupy do 16 osób od 2015-07-01
do 2015-09-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne PUP w Opocznie PUP w Opocznie - pokój 13 (I piętro) grupy do 25 osób od 2015-07-01
do 2015-09-30
Roboty publiczne Powiat opoczyński Wg wniosków pracodawców 19 planowanych od 2015-05-12
do 2015-12-31
< poprzednia 1 2 - strona następna - strona >